janos_vamos

O autorovi – János Vámos

János Vámos študuje dizajn na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave. Vo svojej tvorbe postupne experimentuje so zmesou rôznych techník v súlade s myšlienkou, že aj my, ľudské tvory sme zložité bytosti. Kombinácia rôznych výtvarných techník koreluje s rôznorodosťou osobnosti človeka. V Jeho dielach zvyčajne pracuje s figúrami, ktoré sú úplne nahé. Nechce, aby ich divák zaraďoval do akýchkoľvek spoločenských vrstiev alebo skupín. V posledných rokoch sa zúčastnil na viacerých výstavách okrem Slovenska aj v Maďarsku, v Srbsku a v Rumunsku.

Webstránka

Sociálne siete